peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Antikroppar

Imlifidase – en ny metod för att eliminera patogena IgG

Vår första generations IgG-klyvande enzym, imlifidase, inaktiverar IgG-antikroppar i plasma och vävnad med en enda intravenös behandling. Inom två till sex timmar efter en infusion med imlifidase har i stort sett allt IgG i patientens serum och vävnader klyvts. När IgG-nivån är nedtryckt kan de inte mediera patologiska mekanismer. Det innebär att negativa immunreaktioner – som IgG-beroende komplementaktivering, celldöd och cellaktivering – förhindras eller hämmas. IgG-nivåerna hålls nere i cirka 5–7 dagar innan de gradvis återgår till normala nivåer.

Möjliga indikationer

Nya indikationer

Förutom vid njurtransplantationer har imlifidase potential att användas även efter transplantation och vid transplantation av andra organ, som behandling av akuta autoimmuna sjukdomar och som förbehandling vid genterapi.

NiceR

Inom programmet NiceR utvecklar vi nästa generations enzymer som ska kunna doseras mer frekvent. NiceR-programmet har potential att öppna upp ett mycket stort antal indikationer inom bland annat olika genterapiprogram, autoimmuna sjukdomar och onkologi.

Vår affärsmodell

När det gäller inträdet på marknader inom transplantation och autoimmuna sjukdomar planerar vi att använda vår egna kommersiella infrastruktur, med vårt egna team av erfarna och kompetenta medarbetare. Inom andra områden, bland annat genterapi och onkologi, överväger vi alternativa vägar, exempelvis att etablera partnerskap för utveckling och kommersialisering.

Våra strategiska prioriteringar

Pipeline

Våra utvecklingsprogram

Vi tror att vår kliniskt validerade enzymteknik för IgG-klyvning har betydande möjligheter att bli ett behandlings­alternativ inom flera terapiområden och indikationer. Inom vår breda pipeline undersöker vi potentiella tillämpningar för transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och onkologi som kan tillgodose betydande ouppfyllda medicinska behov.

Pipeline

Finansiella prioriteringar på medellång sikt

Hansas viktigaste finansiella prioriteringar på medellång sikt är att säkra en framgångsrik lansering i Europa och expandera kommersiellt på större europeiska marknader, samtidigt som vi siktar på en tillfredsställande lönsamhet på produktnivå i Europa.

För det andra vill Hansa stärka sin position ytterligare och expandera inom njurtransplantation i samband med att vi närmar oss ett potentiellt marknadsgodkännande i USA.

För det tredje räknar bolaget med att öka takten på sin verksamhet inom områden som autoimmunitet, genterapi och onkologi. Slutligen vill Hansa fortsätta engagera sig i fler potentiella partnerskap, både inom genterapi och onkologi och inom teknikområden där det kan vara ändamålsenligt att utveckla kombinationsterapier.