peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Stolthet och engagemang: hur vi gör Hansa till en riktigt bra arbetsplats

Hansa har för tredje året i rad fått Great Place to Work®-certifiering av det oberoende institutet Great Place to Work®. Anne Säfström Lanner, Sr.VP och CHRO på Hansa Biopharma, talar om betydelsen av denna prestation och hur den styr vår ständiga strävan efter förbättring.

”Vi är tacksamma och stolta över denna prestation, och jag var glad att få tillkännage certifieringen för alla våra kollegor vid ett plenarmöte”, säger Anne. ”Jag ville verkligen ta tillfället i akt att tacka dem ordentligt, inte bara för det här resultatet, utan också för deras engagemang och för den inspirerande attityd de visar varje dag, vilket i slutändan är det som gör det möjligt att uppnå prestationer som denna certifiering”.

Att bli certifierad tre år i rad definierar Anne som ett verkligt bevis på Hansas medarbetares engagemang och hängivenhet. ”Vi uppnådde detta med en svarsfrekvens på 99 %, vilket visar hur seriöst alla på Hansa tar denna verksamhet och hur mycket de litar på att våra ledare gör deras röster hörda och agerar därefter.”

”Nu är det upp till oss som ledare att förvalta det förtroendet och fortsätta att förbättra oss. Att vara en bra arbetsplats är inte en årlig övning, utan en attityd som vi bär med oss varje dag och som styr hur vi vill att vår organisation ska utvecklas och blomstra.”

De senaste tre åren har varit verkligt omvälvande för Hansa, då företaget har omvandlats till ett biofarmaceutiskt företag i kommersiell fas. Anne berörde detta när hon påpekade hur stimulerande det är att behålla en så hög nivå av förtroende, vilket visar hur mycket laganda och stolthet som genomsyrar vårt sätt att arbeta och interagera.

”Jag tror att det resultat som utmärkte sig mest är hur deltagarna visade att de är stolta över att vara en del av Hansa. Den stora majoriteten av de anställda säger att de är stolta över att arbeta på Hansa, att de är stolta över vad vi gör för patienter och samhället, samt att de är stolta över att berätta det för andra. Lika viktigt är att de känner att de kan vara sig själva i vår arbetsmiljö och att de välkomnas som de är. Detta är en hörnsten i Hansas etik som arbetsgivare. På Hansa anser vi att mångfald på arbetsplatsen när det gäller kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder är avgörande för en sund och produktiv arbetsmiljö.”

”Nu är det dags att agera på de viktiga förbättringar som våra medarbetare har lyft fram i år. Vi kommer att analysera resultaten i detalj, definiera effektiva åtgärder och dela dem med hela organisationen, så att alla kan bidra och ingen lämnas utanför. Det här är bara början!”

I 2023 blev Hansa utvald bland de bästa arbetsplatserna i Sverige, och fick Great Place To Work® för den fjärde år i råd.

Om Great Place to Work®

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultinstitut som hjälper företag med undersökningsverktyg som Great Place to Work-enkäten. Undersökningen hjälper organisationer att utvecklas och förbättras genom att ge ett mått på arbetsplatskulturen, medarbetarnas engagemang och effektiviteten i arbetsgivarens ansträngningar för att förbättra arbetsetiken.