peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals nyemission om 38 MSEK fulltecknad

3 okt 2007, 17:49
Regulatorisk information
Hansa Medical AB har genomfört en nyemission riktad till allmänheten omfattande 3,8 miljoner aktier till en teckningskurs om 10 SEK mellan den 24 september till den 1 oktober. Intresset för emissionen har varit stort och emissionen har fulltecknats. Hansa Medical tillförs genom nyemissionen 38 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en klinisk utvecklingsplan för Hansa Medicals huvudprojekt IdeS samt nyckelinsatser i två mindre projekt. Det totala antalet aktier i Hansa Medical efter avslutad nyemission uppgår till 3 924 714 och bolaget har lämnat in en ansökan om notering av bolagets aktie för handel på First North.

Hansa Medicals VD Emanuel Björne:

”Vi är mycket nöjda med utfallet av nyemissionen. Vi har under 2007 arbetat fram bra förutsättningar för vårt huvudprojekt IdeS att nå kliniskt proof-of-concept. Att vi nu har säkrat finansiering och står inför att genomföra utvecklingsplanen är en stor framgång för Hansa Medical. Det är tre mycket spännande år som ligger framför Hansa Medical där vi framförallt har goda möjligheter att skapa en helt ny behandling i samband med organtransplantation samt produktifiera vår sepsisdiagnostik.”

Genom nyemissionen avknoppas Hansa Medical från sin tidigare ägare Biolin AB (publ) och Hansa Medical har lämnat in en ansökan om notering av bolagets aktie för handel på First North, som är en del av OMX Nordiska Börs Stockholm, med beräknad första handelsdag den 17 oktober 2007. Hansa Medicals Certified Advisor är Kaupthing Bank.

Till följd av nyemissionen ökar Hansa Medicals aktiekapital från 500 000 kronor till 19 623 570 kronor och antalet aktier ökar från 100 000 till 3 924 714. Hansa Medicals styrelseordförande, Bo Håkansson, äger genom bolag 36% av aktierna i Hansa Medical efter nyemissionen. Av övriga nyckelpersoner i Hansa Medical tecknade bland andra VD Emanuel Björne, styrelseledamoten Per Belfrage och forskningspartnern Lars Björck aktier i nyemissionen. Även Biolins VD Fredrik Lindgren tecknade aktier. Av de nyemitterade aktierna tecknades 75% av ägare i Biolin.