peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical - Bokslutskommuniké 2007

28 feb 2008, 08:43
Regulatorisk information

Finansiell information
• Nettoomsättning för koncernen uppgick till 0,0 MSEK
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -3,6 MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -1,21 SEK
• Likvida medel för koncernen uppgick till 31,4 MSEK vid periodens slut

Viktiga händelser under perioden
• Prekliniskt proof-of-concept uppnått för huvudprojektet IdeS
• Framgångsrik nyemission och introduktion på First North
• Klinisk utvecklingsplan för huvudprojektet IdeS initierad

Händelser efter periodens utgång
• Förvärv av samtliga tillgångar i Cartela i konkurs AB till en köpeskilling om 3,9 MSEK

VDs kommentar – I full gång med huvudprojektet IdeS
”2007 har varit ett händelserikt år för Hansa Medical. Efter en fulltecknad nyemission med påföljande introduktion på First North är vi nu ett självständigt bioteknikbolag med konkreta och målfokuserade utvecklingsprojekt. Omedelbart efter nyemissionen påbörjade vi vår kliniska utvecklingsplan för IdeS.

Vi har uppnått viktiga utvecklingsmål för framförallt vårt huvudprojekt IdeS och HMD-301 för diagnos och prognos av sepsis. Under 2007 har Hansa Medical lyckats knyta till sig forskare med stort fokus på patientnytta samt medicinskt kunniga och affärsfokuserade medarbetare.
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ)