peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical förvärvar samtliga tillgångar i Cartela AB

15 jan 2008, 09:03
Regulatorisk information
Hansa Medical breddar sin projektportfölj inom inflammationssjukdomar genom att förvärva samtliga tillgångar från Cartela i konkurs AB. Cartela har utvecklat antikroppar för behandling av i första hand reumatoid artrit och artros. Köpeskillingen uppgår till 3,9 miljoner kronor.

Förvärvet omfattar samtliga patent och patentansökningar, inventarier, laboratorieutrustning, djurmodeller samt allt biologiskt material som utgör grunden i utvecklingsprojekten. Forskningen och utvecklingsarbetet har genererat en omfattande patentportfölj och cirka 70 miljoner kronor har investerats i Cartela sedan bolaget grundades 2000.

”Köpet av Cartela ligger helt i linje med hur vi vill utveckla vår verksamhet inom biologiska läkemedel. Vi stärker och breddar vår projektportfölj och kompetens inom inflammatoriska sjukdomar. Det intressanta med Cartelas projekt är att de innebär ett helt nytt sätt att behandla reumatiska sjukdomar.” säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne.

Cartela bedriver forskning och utveckling kring två ytproteiner på broskceller som spelar en central roll vid bildandet av ny broskvävnad. Bolaget har i samarbete med BioInvent utvecklat antikroppar som binder till proteinerna ifråga, integrin alpha-10/beta-1 och integrin alpha-11/beta-1. Antikropparna har i olika djurstudier visats ha både positiv inverkan på bildandet av ny broskvävnad och dämpa inflammationsprocessen. Därmed förväntas antikropparna effektivt kunna motverka sjukdomsprocessen vid ledsjukdomar som reumatoid artrit och artros.

Hansa Medical kommer omgående att bygga en organisation och starta kompletterande utvecklingsarbete för att förstärka patentportföljen. Dessutom kommer Hansa Medical att återuppta Cartelas långt gångna diskussioner med potentiella samarbetspartners och det är Hansa Medicals målsättning att sluta ett samarbetsavtal innan årets utgång.

”Vi bedömer att Cartelas huvudprojekt befinner sig nära ett attraktivt prekliniskt proof-of-concept och jag tror att vi med vårt arbetssätt och våra samarbetspartners blir en bra ägare till Cartela. Vi har en klar uppfattning om var projekten befinner sig idag och till vilken punkt Hansa Medical skall driva dem. Tillsammans med styrelsen och samarbetspartners kommer vi att definiera vilken utvecklings- och finansieringsstrategi vi skall välja. Någon nyemission är i dagsläget inte aktuell.” säger Emanuel Björne, VD på Hansa Medical.


Fakta om reumatoid artrit - RA
Reumatoid artrit är en autoimmun sjukdom som framförallt kännetecknas av en kronisk inflammation i kroppens leder. Inflammationen kan leda till nedbrytning av brosk och närliggande ben.

Reumatoid artrit drabbar 1-2 procent av befolkningen och marknaden för behandling beräknas till ca 10 miljarder dollar. Idag behandlas reumatoid artrit främst med smärt- och inflammationsdämpande läkemedel och trots framgångsrik lansering av nya preparat finns det fortfarande ett stort behov av nya behandlings­alternativ.


Fakta om osteoartrit - OA
Artros, eller osteoartrit, orsakar smärta och stelhet i lederna som ett resultat av slitskador på ledbrosket. Vid osteoartrit råder det obalans i ledbrosket mellan uppbyggnad och nedbrytning, vilket ofta orsakas av lång och tung belastning.

Osteoartrit är den vanligaste kroniska sjukdomen bland personer över 60 år, 10-25 procent av denna åldersgrupp uppskattas lida av artros. Enbart i USA beräknas osteoartrit kosta samhället 33 miljarder dollar. Idag behandlas osteoartrit med smärt- och inflammationsdämpande läkemedel samt kirurgiska ingrepp där förstörda leder ersätts med proteser (konstgjorda leder). Behovet av nya effektiva läkemedel är mycket stort.


Hansa Medicals aktie handlas sedan den 17 oktober 2007 på First North under kortnamnet HMED och bolagets Certified Adviser är Kaupthing Bank.