peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Bokslutskommuniké 2008

10 feb 2009, 15:34
Regulatorisk information
Finansiell information
• Nettoomsättning för koncernen uppgick till 0,1 MSEK
• Koncernens resultat uppgick till -2,6 MSEK
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -15,9 MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,67 SEK

Året i korthet
• Hansa Medical har under 2008 genomfört omfattande utveckling av produktionsmetoder för IdeS in-house och dessa metoder är nu redo för överföring till en GMP-anläggning.
• Forskningsresultat publicerade för IdeS och EndoS. Resultaten beskriver substansernas potential som proteinläkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar samt i samband med transplantation.
• Förvärv och utveckling av projekt alpha-11, ett nytt och mer specifikt läkemedelsmål för behandling av reumatoid artrit. Förvärvet förstärker Hansa Medicals patentportfölj och kompetens inom biologiska läkemedel och inflammatoriska ledsjukdomar.
• Patentskyddet kring alpha-11 har vidareutvecklats under året. I USA har patent gällande alpha-11 beviljats och Hansa Medical har fått preliminärt besked att motsvarande patentkrav även kommer att beviljas i Europa.
• Stort intresse bland potentiella partners för alpha-11 som alternativ till anti-TNFalfa behandling av patienter med reumatoid artrit. Förhandlingar gällande partnerskap är i sitt slutskede.

VDs kommentar – Fokus på IdeS och alpha-11
”IdeS-projektet drivs med full kraft mot målet att genomföra en klinisk Fas IIa prövning. Omfattande processutveckling har genomförts in-house och vi kommer nu att föra över process och analysmetoder till en kontraktsproducent för produktion av kliniskt material.

I början av 2008 förvärvade vi reumatoid artrit projektet alpha-11. Behovet av och intresset för mer specifika metoder för behandling av reumatoid artrit är mycket stort inom vården och bioteknikindustrin. Vi har rekryterat medarbetare med stort kunnande inom antikroppsbaserade läkemedel och förstärkt patentportföljen kring alpha-11. Utvecklingsplanen består i att validera alpha-11 som läkemedelsmål för att nå ett affärsmässigt optimalt läge för utlicensiering.” Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ)