peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical avyttrar forskningsprojekt

3 apr 2009, 16:53
Regulatorisk information
Hansa Medical har ingått avtal med ett av Evy Lundgren-Åkerlund grundat och kontrollerat aktiebolag om fullständig avyttring av projekt alpha-10.

I försäljningen ingår samtliga patent och patentansökningar samt tillhörande biologiskt material som utgör grunden i utvecklingsprojektet. Köpeskillingen uppgår till 2,0 MSEK varav 0,5 MSEK erläggs i samband med avtalets ingående samt resterande 1,5 MSEK erläggs då Evy Lundgren-Åkerlunds bolag erhåller intäkter hänförliga till patent, patentansökningar eller tillhörande biologiskt material. Kostnaderna och ansvaret för att samtliga patent och patentansökningarna inom projekt alpha-10 vidmakthålles, åligger från och med dagen för detta avtals undertecknande Evy Lundgren-Åkerlunds bolag.

”Alpha-10/beta-1 är ett ytprotein som enbart uttrycks av de celler som är direkt ansvariga för uppbyggnaden av broskvävnad, kondrocyterna. Detta specifika uttryck gör alpha-10 teoretiskt sett till ett intressant läkemedelsmål. På Hansa Medical fokuserar vi dock på projekt där terapeutisk potential har påvisats såsom för projekten alpha-11, IdeS och EndoS. Alpha-10 är ett mycket tidigt forskningsprojekt där terapeutisk effekt ännu inte har påvisats och vi väljer därför att avyttra det till upptäckaren av alpha-10/beta-1 integrinet, Evy Lundgren-Åkerlund.” säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne.