peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical och Axis-Shield ingår utvecklings- och licensavtal kring ny biomarkör för diagnos av svår sepsis

15 jun 2009, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (NASDAQ OMX First North: HMED) och Axis-Shield plc (LON: ASD) har ingått ett exklusivt och världsomspännande samarbetsavtal för utveckling och kommersialisering av Hansa Medicals patenterade sepsismarkör HBP, Heparin Binding Protein.

Axis-Shield kommer att vidareutveckla Hansa Medicals HBP-assay för diagnostik och monitorering av patienter som riskerar att drabbas av svår sepsis. Den vidareutvecklade analysmetoden kommer att valideras i en klinisk multicenterstudie för att nå regulatoriskt godkännande i första hand i USA och Europa. Axis-Shield ansvarar för samtliga utvecklingskostnader.Svår sepsis är en livshotande komplikation till infektion som kräver omedelbart omhändertagande och adekvat behandling. Vid svår sepsis tar sig bakterier från en lokal infektion, ofta lunginflammation eller urinvägsinfektion, ut i blodbanan där de orsakar kraftigt blodtrycksfall samt koagulationsrubbningar vilket leder till organsvikt.Sepis och svår sepsis är ett växande problem på framförallt intensivvårdsavdelningar och uppskattningsvis 8 miljoner patienter läggs årligen in på intensivvårdsavdelningar i USA och i Västeuropa. Även miljontals patienter med misstänkt infektion som söker sig till akutkliniker riskerar att utveckla sepsis och svår sepsis. Svår sepsis är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet. Enbart i USA avlider fler än 200.000 människor årligen av svår sepsis. Men för varje timme som svår sepsis förutses och adekvat behandling påbörjas, ökar överlevnaden med 7.5 procent. “Vi är mycket glada för att utveckla denna lovande analysmetod mot marknad tillsammans med en meriterad partner som Axis-Shield.” säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne. ”Axis-Shield kommer att bidra med ovärderlig utvecklingskapacitet samt erfarenhet från klinisk validering av IVD-produkter. Våra initiala studier vid Lunds universitetssjukhus, vilka involverade 300 patienter, visar att förhöjda serumnivåer av HBP är en god indikator på att en patient kommer att utveckla svår sepsis, i jämförelse med övriga etablerade inflammationsmarkörer. Tidig identifiering av högriskpatienter är avgörande för att kunna rädda liv och sänka behandlings­kostnader.” Ian Gilham, Axis-Shields VD, kommenterar: “We are pleased to have signed this arrangement with Hansa as we have been seeking an improved sepsis marker for some time. The HBP contract is part of our drive to identify and acquire rights to new markers with IP protection in areas of clinical need The urgent market requirement for better and earlier diagnosis of sepsis is well recognised and we will accelerate HBP assay development to enable test commercialisation as soon as possible.”Samarbetsavtalet innebär även att Hansa Medical ersätts med en upfrontbetalning och milstolpsbetalningar på totalt flera miljoner SEK. Hansa Medical har även rätt till omfattande royaltybetalningar från Axis-Shield från försäljning av HBP-assays, så snart analysmetoden har validerats och lanserats. Marknadsintroduktion förväntas ske i slutet på 2011. Om Axis-ShieldAxis-Shield är ett internationellt in vitro diagnostikbolag med huvudkontor I Dundee, Skottland, samt med R&D och tillverkningsverksamhet i Dundee och Oslo. Axis-Shield är specialiserade på utveckling och försäljning av instrument och analystest till den växande point-of-care marknaden samt utveckling, tillverkning och marknadsföring av innovativa och patentskyddade diagnostiska kit inom områden med stort kliniskt behov, inkluderande hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar, reumatoid artrit och diabetes. För mer information, se www.axis-shield.com.Om Hansa MedicalHansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag i preklinisk och tidig klinisk fas, fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget driver primärt tre projekt, IdeS, alpha-11 och HMD-301 (HBP). IdeS är ett innovativt läkemedel för behandling i samband med organtransplantation och autoimmun sjukdom. Alpha-11 är ett nytt och specifikt läkemedelsmål för behandling av reumatoid artrit (RA). HBP med projektnamnet HMD-301, är en nyupptäckt biomarkör för diagnos av och monitorering av patienter med svår sepsis. Hansa Medical är marknadsnoterat och aktien handlas på NASDAQ OMX First North under tickersymbolen HMED. För mer information, se www.hansamedical.com