peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Medical och Inverness Medical Innovations inleder partnerskapsavtal för utveckling av biologiska läkemedel mot reumatoid artrit

22 jun 2009, 07:31
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (NASDAQ OMX First North: HMED) och amerikanska Inverness Medical Innovations Inc. (NYSE: IMA) inleder ett exklusivt och globalt partnerskaps- och licensavtal för att utveckla och kommersialisera monoklonala antikroppar för behandling av reumatoid artrit (RA).

Genom samarbetsavtalet kommer Hansa Medical och Inverness Medical Innovations att gemensamt identifiera och utveckla monoklonala antikroppar mot Hansa Medicals patenterade läkemedelsmål (eng. drug target) integrin alpha-11. Nya läkemedelskandidater kommer att genereras vid Inverness Medical Innovations enhet för antikroppsutveckling, Biosite Discovery. Biosites väletablerade antikroppsteknologi Omniclonal®, genererar antikroppar med hög affinitet och låg korsreaktivitet.“Ett samarbetsavtal med ett väletablerat antikroppsbolag har stått absolut högst upp på vår önskelista för detta lovande läkemedelsmål och vi är mycket glada och förväntansfulla inför vårt samarbete med Inverness Medical Innovations. Genom avtalet ger vi projektet tillgång till en väletablerad antikroppsteknologi men vi har även knutit en utvecklingspartner till projektet som kommer att satsa betydande resurser på detta projekt. Detta ger Hansa Medical bättre möjlighet att följa projektet längre innan fullständig utlicensiering sker till tredje part, vilket vi tror är optimalt för Hansa Medicals aktieägare” säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne.Marknaden för biologiska läkemedel mot reumatoid artrit domineras av de framgångsrika TNF blockerarna. Den globala marknaden för dessa preparat uppskattas till runt 15 miljarder US dollar. Trots TNF blockerarnas stora framgång finns det ett stort behov av nya RA-läkemedel. TNF blockerarna är förknippade med biverkningar och för ett stort antal RA-patienter uppnås begränsad effekt. I prekliniska undersökningar har anti-alpha-11 behandling visats ha både bättre och mer specifik effekt än TNF blockerarna.Det primära målet med samarbetet är att identifiera en läkemedelskandidat som kan lyftas in i klinisk utveckling. Inverness Medical Innovations kommer att ersätta Hansa Medical med betydande milstolpsbetalningar då prekliniska utvecklingsmål uppnås genom samarbetet. Hansa Medical kommer därefter att söka licensiera ut denna läkemedelskandidat till något av de större och marknadsetablerade bioteknik- eller läkemedelsbolagen. Framtida intäkter från utlicensiering kommer att delas mellan Hansa Medical och Inverness Medical Innovations i proportion till respektive bolags kostnader för projektet.