peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Medicals valberedning föreslår omval av styrelse

15 apr 2009, 17:52
Regulatorisk information

Valberedningen kommer till bolagets årsstämma den 29 april 2009 att föreslå omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Bo Håkansson, Stina Gestrelius och Per Belfrage. Vidare föreslås att Bo Håkansson omväljs till styrelseordförande samt att styrelsearvodet för tiden till intill nästa årsstämma skall uppgå till sammanlagt 200 000 kronor, varav 80 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till vardera ledamot. Till årsstämmoordförande föreslås Bo Håkansson.

I valberedningen har Hansa Medicals tre största aktieägare Bo Håkansson, Mikael Lönn och Fredrik Lindgren ingått.

Hansa Medicals aktie handlas på First North under kortnamnet HMED och Remium AB är Certified Adviser.