peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Bokslutskommuniké 2009

10 feb 2010, 08:30
Regulatorisk information
Finansiell information
• Nettoomsättning för koncernen uppgick till 3,0 MSEK (0,1)
• Koncernens resultat uppgick till -15,8 MSEK (-2,6)
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -15,7 MSEK (-15,9)
• Resultat per aktie uppgick till -4,1 SEK (-0,67)

Året i korthet
• Kliniska forskningsresultat med Hansa Medicals diagnostikmetod HMD-301 publicerade i Clinical Infectious Diseases
• Hansa Medical och brittiska Axis-Shield plc ingår avtal om HMD-301 (HBP), analysmetod för diagnos av svår sepsis
• Hansa Medical och Inverness Medical Innovations inleder partnerskapsavtal för utveckling av anti-alpha-11, ett nytt antikroppsläkemedel mot reumatoid artrit
• VINNOVA-finansiering om 0,5 MSEK erhålls till forskningsprojektet TAME, för utvärdering av nya behandlings­metoder inom autoimmuna sjukdomar
• Forskningsprojektet alpha-10 avyttras till Xintela AB
• Styrelsen omvald och bolagsordningen ändrad vid årsstämma


VD:s kommentar”Vi har under 2009 uppnått stora framgångar med projekt anti-alpha-11 och HMD-301 både affärsmässigt och utvecklingsmässigt. Avtalen med Inverness och Axis-Shield har gett Hansa Medical ovärderlig tillgång till teknologi och erfarenhet samt ökat tempot i produktutvecklingen av anti-alpha-11 och HMD-301. På kort sikt kommer vi att erhålla milstolpsbetalningar från våra partners om vi lyckas med vidareutvecklingen. Framförallt arbetar vi nu gemensamt mot de riktigt intressanta affärsmöjligheterna för dessa två lovande projekt: Marknadsintroduktion av diagnostikmetoden HMD-301 samt identifiering av en anti-alpha-11 läkemedelskandidat redo för utlicensiering till ett marknadsetablerat läkemedelsbolag.” säger Emanuel Björne, VD på Hansa Medical AB.