peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Definitivt utfall i Hansa Medicals företrädesemission

20 apr 2010, 15:30
Regulatorisk information
Det definitiva resultatet för Hansa Medicals företrädesemission visar att emissionen övertecknades med 22,4 % och att 93,8 % av aktierna tecknades med företräde. Genom företrädesemissionen tillförs Hansa Medical 27,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sammanlagt tecknades 3 622 747 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 93,8 % av antalet aktier i emissionen. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter gjordes om 28,6 % av emissionen, motsvarande 1 105 327 aktier. Av dessa har 240 437 aktier, motsvarande 6,2 % av nyemissionen, tilldelats personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Besked om tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter lämnas den 20 april 2010. Inget meddelande skickas till dem som ej erhållit tilldelning.Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 3 863 184. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 38 631 840 kronor fördelat på 7 726 368 aktier. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North den 10 maj 2010.Nyemissionen i sammandragDen 4 mars beslutade Hansa Medicals styrelse att emittera högst 3 863 184 nya aktier till en kurs om 7 kronor, vilket vid full teckning tillför Hansa Medical cirka 27 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till befintliga aktieägare där en befintlig aktie gav rätt till teckning av en ny aktie. Nyemissionen garanterades av Farstorp Invest AB. Teckningsperioden löpte från 24 mars – 14 april 2010. Bakgrunden är att tillgodose Hansa Medicals behov av rörelsekapital för att garantera en fortsatt gynnsam utveckling av de tre huvudprojekten anti-alpha-11, IdeS och HMD-301. Nyemissionslikviden kommer i första hand användas för att identifiera en anti-alpha-11 läkemedelskandidat och genomföra produktion av IdeS.