peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical erhåller milstolpsbetalning för etablering av en stark patentportfölj kring alpha-11

20 sep 2010, 08:30
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (NASDAQ OMX First North:HMED) meddelar idag att bolaget har tagit emot en milstolpsbetalning på 500.000 dollar efter att ha uppnått en fördelaktig in-licensiering av väsentliga patent och patentansökningar kring läkemedelsmålet alpha-11.

Milstolpsbetalningen har tagits emot av Hansa Medical från Alere Inc. (f.d. Inverness Medical Innovations Inc.) inom ramen för det samarbetsavtal som de båda bolagen ingick i juni 2009. Målet med samarbetet är att utveckla antikroppar mot läkemedelsmålet (eng. drug target) alpha-11. Hansa Medical utvecklar och kommersialiserar anti-alpha-11 antikroppar som läkemedelskandidater för behandling av reumatoid artrit. Genom samarbetsavtalet utvecklas anti-alpha-11 antikroppar med Aleres’ teknologi Omniclonal® med målet att identifiera en lovande läkemedelskandidat för kliniska prövningar.

”Att samla alla alpha-11 patent i en patentportfölj har haft hög prioritet för att ytterligare öka den kommersiella potentialen i detta innovativa läkemedelsprojekt. Genom att förena de alpha-11 patent som utvecklats av Human Genome Sciences Inc med Hansa Medicals alpha-11 patent skapar vi en stark och integrerad patentportfölj, vilken nu även inkluderar den viktiga amerikanska marknaden”, säger Hansa Medicals VD Emanuel Björne.

Alpha-11 är ett nytt och innovativt läkemedelsmål som utvecklas av Hansa Medical för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit. Hansa Medicals prekliniska forskning har visat att en anti-alpha-11 baserad behandling har potential att fungera bättre och vara mer specifik än dagens behandlings­metoder. Marknaden för biologiska läkemedel mot reumatoid artrit uppskattas till 12 miljarder dollar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hansa Medical AB
Emanuel Björne, VD
Mobil: +46 707 175477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget driver primärt tre utvecklingsprojekt i preklinisk och tidig klinisk fas; IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301, varav två i partnerskap. IdeS är en läkemedelskandidat för behandling i samband med organtransplantation och autoimmun sjukdom. Anti-alpha-11 är en ny behandlings­metod under utveckling mot reumatoid artrit. HMD-301 är en analysmetod för diagnos av patienter med svår sepsis. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.