peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals företrädesemission övertecknad

16 apr 2010, 11:30
Regulatorisk information
Det preliminära resultatet för Hansa Medicals företrädesemission visar att emissionen övertecknades med 22 % och att 94 % av aktierna tecknades med företräde.

Genom företrädesemissionen kommer Hansa Medical att tillföras cirka 27 miljoner kronor före emissionskostnader. Det definitiva utfallet av företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 20 april 2010.De som har tecknat aktier utan företräde kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning lämnas omkring den 20 april 2010. Endast de som erhåller tilldelning meddelas.Nyemissionen i sammandragDen 4 mars beslutade Hansa Medicals styrelse att emittera högst 3 863 184 nya aktier till en kurs om 7 kronor, vilket vid full teckning tillför Hansa Medical cirka 27 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till befintliga aktieägare där en befintlig aktie gav rätt till teckning av en ny aktie. Nyemissionen garanterades av Farstorp Invest AB. Teckningsperioden löpte från 24 mars – 14 april 2010. Bakgrunden är att tillgodose Hansa Medicals behov av rörelsekapital för att garantera en fortsatt gynnsam utveckling av de tre huvudprojekten anti-alpha-11, IdeS och HMD-301. Nyemissionslikviden kommer i första hand användas för att identifiera en anti-alpha-11 läkemedelskandidat och genomföra produktion av IdeS.