peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Prospekt avseende Hansa Medicals nyemission publicerat

19 mar 2010, 16:00
Regulatorisk information

Den 4:e mars 2010 meddelades att styrelsen i Hansa Medical AB (publ) beslutat att genomföra en nyemission om 27 miljoner kronor med företrädesrätt för Hansa Medicals aktieägare. Bolaget har upprättat ett prospekt avseende nyemissionen, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 19:e mars.Nyemissionsprospektet samt en mer översiktlig informationsbroschyr finns tillgängliga på bolagets webbsida www.hansamedical.com. Informationsbroschyren kommer även att distribueras till Hansa Medicals aktieägare. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från Remium AB på telefon 08-454 32 00 eller e-mail emissioner@remium.com. Förvaltarregistrerade aktieägare hänvisas till sin förvaltare för information och instruktioner.