peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Avtal om likviditetsgaranti för aktier i Hansa Medical avslutas

23 mar 2011, 08:00
Regulatorisk information

Hansa Medicals styrelse har beslutat att avsluta bolagets avtal med Remium AB gällande tjänsten likviditetsgaranti. Handel med likviditetsgaranti upphör den 23:e mars 2011 och någon ny likviditetgarant har inte utsetts. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hansa Medical AB
Bo Håkansson, Styrelseordförande
Mobil: +46 705 98 57 22
E-mail: boh@farstorp.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.