peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Bo Håkansson utökar sitt innehav i Hansa Medical AB (publ) genom förvärv av drygt 1 miljon aktier

23 jun 2011, 08:30
Regulatorisk information

Bo Håkansson har via sitt helägda bolag Farstorp Invest AB förvärvat 1 038 609  aktier i Hansa Medical AB (publ). Aktieposten motsvarar ca 8 % av rösterna och kapitalet i Hansa Medical. Efter förvärvet och nyligen avslutad nyemission äger Bo Håkansson med bolag 53,6 % av rösterna och kapitalet i Hansa Medical.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.