peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical genomför informationsträffar i Malmö och Stockholm

1 jun 2011, 15:00
Regulatorisk information
Hansa Medical genomför en nyemission för att nå kritiska och värdemässigt mycket spännande utvecklingsmilstolpar och inbjuder därför till informationsträffar i Stockholm och Malmö. Bolaget presenteras av VD Emanuel Björne.

Informationsträffar

Stockholm
Datum: Torsdagen den 9 juni, 2011
Tid: Klockan 18.00 – 20.00
Plats: Avanza Bank, Regeringsgatan 103, Stockholm
OSA: Senast 9 juni till Hansa Medical på telefon 046-16 56 70 eller via mail till info@hansamedical.com eller via anmälan på Avanza Banks hemsida under ”Våra kundträffar”.

Malmö
Datum: Måndagen den 13 juni, 2011
Tid: Klockan 18.00 - 20.00
Plats: Comfort Hotel Malmö på Carlsgatan 10 C (vid Centralstationen).
OSA: Senast 9 juni till Hansa Medical på telefon 046-16 56 70 eller via mail till info@hansamedical.com eller via anmälan på Avanza Banks hemsida under ”Våra kundträffar”.

Antalet platser är begränsat och vi ber intresserade att anmäla sitt intresse så snart som möjligt.


Tidplan för nyemission

16 maj 2011, Sista handelsdag i aktien med rätt att deltaga i företrädesemissionen
19 maj 2011, Avstämningsdag
23 maj 2011, Offentliggörande av prospekt

26 maj – 14 juni 2011, Teckningsperiod

26 maj – 9 juni 2011, Handel i teckningsrätter
17 juni 2011, Offentliggörande av utfall

Nyemissionsprospektet samt en mer översiktlig informationsbroschyr finns tillgängliga på bolagets webbsida www.hansamedical.com.

Avanza Bank är finansiella rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legala rådgivare till Hansa Medical.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.