peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical ingår avtal om teckningsförbindelse och emissionsgaranti

23 maj 2011, 14:00
Regulatorisk information

Den 12:e maj 2011 beslutade Hansa Medicals årsstämma att genomföra en nyemission om 29 miljoner kronor med företrädesrätt för Hansa Medicals aktieägare. Hansa Medicals största ägare, Bo Håkansson genom bolag, har genom teckningsförbindelse förbundit sig att teckna för sin andel av emissionen, motsvarande cirka 42 procent. Bolaget har även ingått avtal om emissionsgaranti med Bo Håkansson genom bolag avseende den del av emissionen som inte omfattas av teckningsförbindelsen, cirka 58 procent. Emissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsförbindelse och garantiåtagande.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail:
emanuel.bjorne@hansamedical.com

Bo Håkansson, Styrelseordförande
Mobil: 0705-98 57 22
E-mail:
boh@farstorp.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.