peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals styrelse föreslår stämman att besluta om företrädesemission om 29 miljoner kronor

11 apr 2011, 08:30
Regulatorisk information
• Hansa Medicals styrelse föreslår stämman att besluta om nyemission om 5,8 miljoner aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare vid bolagsstämma den 12:e maj
• Teckningskursen föreslås till 5 kronor per aktie vilket vid full teckning inbringar 29 miljoner före emissionskostnader
• Förslaget innebär att en befintlig aktie ger rätt till tre teckningsrätter och att fyra teckningsrätter ger rätt till teckning av en ny aktie
• Hansa Medicals två största aktieägare Bo Håkansson med bolag och Mikael Lönn har för avsikt att teckna sina delar i emissionen, motsvarande totalt 61%
• Teckningsperioden föreslås löpa från och med den 26 maj till och med den 14 juni 2011

Bakgrund och motiv
Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt.

Motivet till den föreslagna nyemissionen är att nå kritiska och värdemässigt mycket spännande utvecklingsmilstolpar. Hansa Medical avser att inledda kliniska studier med läkemedelskandidaten IdeS, att nå registrering och lansering med diagnostikmetoden HMD-301, identifiera en anti-alpha-11 läkemedelskandidat lämpad för klinisk utveckling samt eventuellt lyfta upp ytterligare en ny och innovativ forskningsupptäckt till utveckling.

Preliminär tidplan för föreslagen emission
16 maj 2011                                                                Sista handelsdag i aktien med rätt att deltaga i företrädesemissionen
17 maj 2011                                                                Offentliggörande av prospektet
19 maj 2011                                                                Avstämningsdag
26 maj – 14 juni 2011                                              Teckningsperiod
26 maj – 9 juni 2011                                                Handel i teckningsrätter
17 juni 2011                                                                Offentliggörande av utfall

Avanza Bank är finansiella rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legala rådgivare till Hansa Medical.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail:
emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.