peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Nytt datum för Hansa Medicals årsstämma: 12 maj 2011

1 apr 2011, 14:00
Regulatorisk information
Hansa Medical har tidigare meddelat att bolagets årsstämma 2011 varit planerad till den 5:e maj 2011. Styrelsen har beslutat att flytta fram Hansa Medicals årsstämma en vecka. Nytt datum för årsstämma blir den 12:e maj kl. 18:00 i Hörsalen på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till årsstämma med förslag till dagordning kommer att publiceras senast den 13:e april i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hansa Medical AB
Emanuel Björne, VD
Mobil: +46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

 

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.