peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical beviljas patent i Europa för diagnostikmetoden HMD-301

8 mar 2012, 09:20
Regulatorisk information
Hansa Medical, ett bioteknikbolag fokuserat på utveckling av innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder inom inflammatoriska sjukdomar, meddelar att den europeiska patentmyndigheten (EPO), har beviljat ett nytt patent avseende produktkandidaten HMD-301.

Det godkända patentet, EP 2129391 B1, omfattar metoder för kvantifiering av proteinet Heparin Binding Protein, HBP, i till exempel blodprov från patienter, samt hur dessa nivåer av HBP korrelerar till patienters risk att utveckla svår sepsis.

HMD-301 är Hansa Medicals diagnostikmetod för kvantifiering av HBP, vilken utvecklas i samarbete med brittisk-norska diagnostikbolaget Axis-Shield Diagnostics Ltd., primärt för tidig identifiering och diagnostik av patienter som riskerar att utveckla det livshotande tillståndet svår sepsis. En omfattande klinisk multicenterstudie har genomförts i Sverige och USA och resultaten från denna studie utvärderas för närvarande.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom NXT2B AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.