peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics lanserar CE-märkt ELISA assay för kvantifiering av HBP

18 dec 2012, 08:10
Regulatorisk information

Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics har lanserat en CE-märkt ELISA assay för kvantifiering av Heparin Binding Protein. Mer information finns att tillgå på den produktspecifika webbsidan: www.heparinbindingprotein.com.

HBP är en ny biomarkör som genom kliniska studier har visat sig kunna identifiera patienter vid akutkliniker som riskerar att utveckla svår sepsis. Sepsis är en systemisk inflammatorisk respons på infektion som kan vidareutvecklas till de livshotande tillstånden svår sepsis, septisk chock och slutligen multipel organsvikt. Tidig diagnos och tidig behandling av svår sepsis är av stor betydelse för möjligheterna att rädda livet på drabbade patienter.

Hansa Medical ingick under 2009 ett samarbets- och licensavtal med Axis-Shield Diagnostics för vidareutveckling av Hansa Medicals prototyp-assay HMD-301 för HBP-hvantifiering, samt påföljande lansering av en kommersiell assay.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.