peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Riktad nyemission i Hansa Medical AB (publ) genomförd

25 jan 2012, 08:50
Regulatorisk information

Den 9 januari 2012 beslutade en extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ) att anta styrelsens förslag att genomföra en riktad nyemission till Bengt Ågerups riskkapitalbolag NXT2B. Emissionen som omfattade 5 000 001 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor är nu slutförd och emissionen har inbringat 27,5 miljoner kronor till bolaget. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 25 000 005 kronor och uppgår därefter till 92 605 725 kronor. Antalet aktier ökar och uppgår efter emissionen till 18 521 145 st. NXT2Bs ägarandel uppgår efter emissionen till 27,0 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.