peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical erhåller 3,4 miljoner kronor i finansiering från VINNOVA för genomförande av fas II-studie med IdeS

18 nov 2013, 10:00
Regulatorisk information
Hansa Medical har tilldelats 3,4 miljoner kronor för att genomföra fas II-studien med läkemedelskandidaten IdeS. Finansieringen kommer från VINNOVAs program Forska&Väx med motiveringen att ”IdeS vid njurtransplantation är ett projekt med god kompetens och bra uppkoppling mot klinik inom ett område med stort medicinskt behov”.

”Vi är mycket glada för VINNOVAs starka stöd. 3,4 miljoner kronor utgör en betydande del av kostnaden för vår planerade fas II-studie med IdeS. Fas II-studien kommer att omfatta njursjuka patienter som väntar på transplantation vid Uppsala Akademiska sjukhus. Vår målsättning är att ansöka om genomförande av fas II-studien så snart resultaten från vår fas I-studie med IdeS är rapporterade. Resultaten bedöms kunna tillkännages i början på 2014” säger Emanuel Björne, VD vid Hansa Medical AB.

VINNOVA Forska&Väx
VINNOVA fick in 333 ansökningar med ett sammanlagt ansökt belopp om 410 miljoner kronor. Forska&Väx-programmet är riktat till företag inom alla branscher som kan påvisa en stark tillväxt- och utvecklingspotential. Ansökande bolag måste visa att projektet svarar mot ett internationellt marknadsbehov, att det stärker bolagets tillväxtmöjligheter samt främjar utvecklingen av nya eller bättre produkter, tjänster och processer för dess kunder.
 

IdeS möjliggör transplantation
Hansa Medical utvecklar läkemedelskandidaten IdeS som behandling vid njurtransplantation. IdeS är ett enzym som specifikt klyver och inaktiverar antikroppar av IgG-typ. Antikroppar är en naturlig del av immunförsvaret, men kan orsaka problem vid en rad olika medicinska tillstånd.

För 15 procent av de patienter som inväntar njurtransplantation, utgör så kallade donatorspecifika IgG-antikroppar (antikroppar riktade mot ett potentiellt donatororgan) ett direkt hinder för transplantation. Idag finns ingen bra metod för snabb och effektiv sänkning av antikroppsnivåerna inför en transplantation, varför patientgruppen ytterst sällan transplanteras. Patienterna hänvisas i stället till mångårig dialys vilket är förenat med infektioner, hjärt-/kärl-sjukdomar och en väsentligt förkortad livslängd.

Läkemedelskandidaten IdeS har potential att bli den primära behandlings­metoden för att möjliggöra transplantationer i denna patientgrupp. Marknadspotentialen uppskattas till en miljard kronor per år enbart i USA och Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Bolagsportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk fas I samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.