peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical förstärker likviditeten

3 okt 2013, 16:30
Regulatorisk information
Hansa Medical har tagit upp kontokredit om 5 miljoner kronor i bank. Medlen tillförs för att bolaget med god marginal skall kunna slutföra och dokumentera den pågående Fas I-studien med läkemedelskandidaten IdeS. Visionen för IdeS är att möjliggöra njurtransplantation för svårt njursjuka som idag är synnerligen svåra att transplantera.

”Vi har säkerställt krediten för att odelat kunna fokusera på slutförandet och avrapporteringen av den pågående Fas I studien med IdeS. Fas I-studien påbörjades i mars 2013 och vår målsättning är att slutföra studien under innevarande år. Vi siktar därefter på att påbörja den spännande Fas II-studien under våren 2014”, säger Emanuel Björne, VD vid Hansa Medical AB.

Högsensitiserade transplantationspatienter
Det ställs många krav för att en patient skall bli aktuell för en möjlig njurtransplantation. I den köande gruppen patienter finns undergruppen högsensitiserade transplantationspatienter. Dessa patienters immunförsvar karaktäriseras av höga nivåer av reaktiva antikroppar vilka väsentligt minskar kroppens möjligheter att ta emot ett donerat friskt organ. Flertalet av dessa patienter hänvisas till ett liv i dialys.

Läkemedelskandidaten IdeS
Läkemedelskandidaten IdeS inaktiverar antikroppar omedelbart före njurtransplantationen och röjer därmed undan detta enskilda hinder för en transplantation. Målsättningen är att kunna behandla cirka 5 000 patienter årligen i USA och i Europa till ett värde av drygt en miljard kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Bolagsportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk fas I samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.