peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical och Axis-Shield rapporterar mycket positiva resultat från avgörande klinisk studie med HBP-analys

5 nov 2013, 08:00
Regulatorisk information
Studien genomfördes vid akutkliniker i Sverige och USA under 2011-2013. Resultaten från studien visar att förhöjda plasmanivåer av HBP predikterar vilka patienter som kommer att utveckla svår sepsis (svår blodförgiftning) med betydligt högre precision än befintliga metoder på marknaden. Data presenteras vid 6th Annual Symposium of the International Sepsis Forum i Rio de Janeiro, Brasilien, den 5:e november 2013.

Bakgrund till studien
HBP-analys är en ny metod utvecklad av Hansa Medical för att förutsäga (prediktera) svår sepsis hos patienter på akutmottagningar. Varje år avlider hundratusentals patienter i svår sepsis som komplikation till vanliga infektioner såsom urinvägsinfektion, hudinfektion eller lunginflammation. Patienter kan behandlas effektivt men tidsmarginalerna är mycket små. Inom loppet av timmar kan en stabil patient försämras och drabbas av svår sepsis med organsvikt och cirkulationsrubbningar. Avgörande för överlevnad är tidig behandling och akutsjukvården behöver bättre prediktiv diagnostik för tidiga insatser.

Resultat av studien
Den kliniska studien har omfattat 763 patienter. 143 akutpatienter med misstänkt infektion och feber uppvisade inga tecken på allvarlig infektion vid ankomst till akutmottagning men utvecklade inom 72 timmar svår sepsis. Studien visar att kvantifieringen av HBP hos akutpatienter ökar möjligheterna att förutsäga vilka patienter som kommer utveckla svår sepsis. Resultaten visar att HBP-analysen predikterar svår sepsis med högre precision än andra metoder.

Den predikativa förmågan hos HBP
HBP-analysens förmåga att förutse sepsis har jämförts med de befintliga diagnostikmetoderna: kvantifiering av prokalcitonin, laktat, vita blodkroppar och CRP. Kvantifiering av procalcitonin är den diagnostiska metod som för närvarande anses som bäst för infektionspatienter gällande sepsis. Studien visar att av de 143 akutpatienterna som inom 72 timmar utvecklade sepsis hade 59 % förhöjda blodvärden av prokalcitonin. Motsvarande siffra för HBP var 80 %.

”Med HBP-analys får vårdpersonal vid akutkliniker ett effektivare verktyg för att identifiera vilka patienter som riskerar att drabbas av svår sepsis. Genom att sätta in adekvat behandling tidigt finns potential att rädda hundratusentals människoliv och minska behovet av kostsam intensivvård.”, säger Emanuel Björne, VD vid Hansa Medical AB.

Hansa Medical och Axis-Shield Diagnostic Limited ingick 2009 ett samarbetsavtal för kommersialisering av HBP-analys. Axis-Shield har vidareutvecklat analysmetoden samt lanserat en CE-märkt version. Hansa Medical har rätt till betydande royaltybetalningar från Axis-Shield från försäljning av HBP-analys. Marknaden uppskattas till 3 miljoner analyser enbart i USA och Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: +46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

www.hansamedical.com


Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Bolagsportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk fas I samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.