peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Rapport från USA:s hälso- och socialdepartement pekar på enormt behov av bättre prediktion av sepsis

6 nov 2013, 13:00
Regulatorisk information
U.S. Department of Health and Human Services pekar i rapporten ”National Inpatient Hospital Costs: The Most Expensive Conditions by Payer, 2011” ut sepsis som det enskilda sjukdomstillstånd som kostar mest för det amerikanska sjukvårdssystemet. Totalt orsakar sepsis kostnader på 20,3 miljarder US dollar, motsvarande 5,2% av samtliga kostnader för det amerikanska sjukvårdssystemet. 1,1 miljoner patienter behandlades på sjukhus för sepsis under 2011.

Den medicinske chefen vid den amerikanska intresseorganisationen Sepsis Alliance, Dr James O´Brien, Jr., kommenterar på organisationens webbsida, www.sepsisalliance.org, rapporten enligt följande:

”Tidig identifiering av sepsissymptom kombinerat med omedelbar administration av vätskeersättning och antibiotika kan göra en enorm skillnad inte bara med avseende på sjukdomsutveckling och dödlighet, utan även för sjukhusvistelse och sjukvårdskostnader. Nu mer än någonsin, är det kritiskt att vi ökar medvetenheten kring sepsis, vilket kommer att minska sjukvårdskostnader och i första hand, rädda tusentals liv varje år.”

Vidare skriver Sepsis Alliance i kommentaren på rapporten att sepsis årligen dödar 258 000 amerikaner, motsvarande en människa varannan minut samt att antalet sjukhusvistelser orsakade av sepsis har ökat med 32% under perioden 2005 till 2010.

Verktyg för tidig diagnostik
HBP-analys är en diagnostisk metod, patenterad och utvecklad av Hansa Medical AB, som mycket tidigt identifierar de patienter på akutkliniker som riskerar att utveckla livshotande svår sepsis. Ju snabbare och säkrare dessa patienter kan predikteras (förutses), desto större är möjligheterna att rädda människoliv och minska behovet av kostsam intensivvård.

Klinisk studie med HBP-analys genomförd
Hansa Medical press­meddelade 5 november 2013, om en genomförd multicenterstudie vid akutkliniker i USA och i Sverige. Studien som omfattade 763 patienter vid akutmottagningar visar att HBP-analys kan identifiera 80 % av de akutpatienter som inom 72 timmar utvecklar svår sepsis. HBP-analys kan därmed möjliggöra betydligt tidigare behandlings­insatser och prioritering av dessa patienter. Marknaden för HBP-analys uppskattas till 3 miljoner analyser enbart i USA och Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Bolagsportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk fas I samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.