peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Birgit Stattin Norinder ny styrelseordförande i Hansa Medical

1 okt 2014, 13:00
Regulatorisk information
Hansa Medicals styrelse har utsett Birgit Stattin Norinder till ny styrelseordförande. 

Birgit Stattin Norinder är ledamot i styrelsen sedan 2012. Hon utsågs till styrelseordförande efter det att Hansa Medicals grundare och tidigare styrelseordförande Bo Håkansson avlidit till följd av en tragisk olycka.

Birgit Stattin Norinder har stor erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikföretag. Hon har innehaft ett antal seniora positioner inom forskning och utveckling i svenska, europeiska och amerikanska läkemedelsbolag, inkluderande Pharmacia & Upjohn, Glaxo Group Research och Astra Research Centre. Hon har varit VD och styrelseordförande i Prolifix Ltd. Birgit Stattin Norinder har även innehaft ett antal uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande i svenska, norska och andra europeiska bioteknikföretag. Hon är för närvarande styrelseledamot i Exini Diagnostics AB (publ) och Nicox S.A (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta Hansa Medical:
Birgit Stattin Norinder, Styrelseordförande

Mobil: +46 706 62 61 80
E-post: birgitsn@telia.com

Emanuel Björne, VD
Mobil: +46 (0)707 17 54 77
E-post: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1:e oktober 2014 kl. 13:00.