peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Genovis AB lämnar in stämningsansökan gällande patentintrång av Promega Inc.

11 nov 2014, 08:40
Regulatorisk information
Genovis, i vilket Hansa Medical äger 10 procent av aktierna, har lämnat in en stämningsansökan avseende intrång av det amerikanska bolaget Promega med en av deras produkter i USA. Genovis berörda produkt FabRICATOR utvecklades ursprungligen med licensierad teknologi från Hansa Medical AB.

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av antikroppsbaserade läkemedel. Produkterna baseras delvis på enzymer ursprungligen framtagna och patenterade av Hansa Medical. Sedan 2012 äger Hansa Medical aktier i Genovis som en strategisk investering och innehavet uppgår till 2 177 065 aktier motsvarande 10 procent av antalet utestående aktier. Patentintrånget berör Genovis exklusiva rättigheter för laboratorieteknisk användning av FabRICATOR som proteinverktyg men har ingen påverkan på Hansa Medicals terapeutiska affärsområden för liknande enzym.

”Vi följer utvecklingen rent informativt i och med vårt strategiska innehav i bolaget. Detta påverkar Genovis specifika affärsområde men saknar beröring med vår verksamhet”, kommenterar Emanuel Björne, VD, Hansa Medical AB.

Mer om Genovis AB
Genovis AB är ett bioteknikbolag som primärt utvecklar enzymbaserade proteinverktyg för underlättande av utveckling och kvalitetskontroll av antikroppsbaserade läkemedel. Genovis är noterat på NASDAQ OMX First North och handlas under kortnamnet GENO.

Den berörda produkten
Genovis produkt FabRICATOR är i grunden baserad på Hansa Medicals enzym IdeS och är utvecklad för användning som ett verktyg i laboratoriemiljö. Hansa Medical innehar exklusivt samtliga patenträttigheter till enzymets terapeutiska applikationsområden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.