peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical presenterar IdeS vid 2014 års World Transplant Congress i San Francisco den 27:e juli

1 jul 2014, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical presenterar IdeS potential som ny behandlings­metod vid njurtransplantation av sensitiserade patienter i en poster session den 27:e juli 2014 vid World Transplant Congress i San Francisco, USA.

World Transplant Congress samlar flertalet internationella experter inom transplantation, framstående huvudtalare samt representanter för läkemedels- och bioteknikbolag engagerade i utvecklingen av behandlings­metoder för transplantationspatienter.

För mer information om kongressen, vänligen besök: www.wtc2014.org

Hansa Medicals presentation kommer att fokusera på IdeS specifikt antikroppsklyvande effekt och säkerhet vilka visades i den nyligen genomförda fas I-studien på friska försökspersoner, dessutom redovisas IdeS effekt i serum från sensitiserade patienter vilka inväntar njurtransplantation.

Mer om IdeS
Enzymet IdeS utvecklas som en snabb, säker och effektiv behandlings­metod för inaktivering av anti-HLA antikroppar hos sensitiserade patienter i direkt anslutning till njurtransplantationer. För sensitiserade patienter utgör anti-HLA antikroppar ett hinder för en transplantation vilket istället medför mångårig dialysbehandling för patientgruppen. En framgångsrik fas I-studie med IdeS avslutades i januari 2014. Läkemedelsverket har godkänt Hansa Medicals ansökan om genomförande av fas II-studier med IdeS och studien är planerad för 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.