peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical utser medicinskt vetenskapligt råd

10 apr 2014, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical tillkännager bildandet av ett internationellt medicinskt vetenskapligt råd bestående av professor Kathryn Wood, professor Christophe Legendre och professor Gunnar Tufveson. Dessa framstående experter kommer att förse bolaget med kvalificerad medicinsk expertis inom njurtransplantation och desensitisering.

Kathryn Wood är professor i immunologi vid Nuffield Department of Surgical Sciences, University of Oxford där hon driver Transplantation Research Immunology Group (TRIG). Professor Wood är en internationellt erkänd forskare inom toleransinduktion vid transplantation, immunreglering samt immunsystemets samspel med vävnad av stamcellsursprung. Hon är ledamot av Academy of Medical Sciences och hon har vid flera tillfällen mottagit internationella utmärkelser för sin forskning, däribland Royal Society Wolfson Merit Award för framstående forskning. Professor Wood har varit ordförande för Transplantation Society och leder idag Women in Transplantation samt är redaktör för tidskriften Transplantation.

Christophe Legendre är professor i nefrologi vid Université Paris Descartes och avdelningschef vid nefrologi- och transplantationsenheten för vuxna vid Hôpital Necker i Paris. Professor Legendres forskning omfattar klinisk utvärdering av nya immunsupprimerande läkemedel, virusinfektioner efter transplantation, transplantation av högriskpatienter, systematisering av biopsier från njure samt sjukdom efter transplantation. Han har publicerat runt 340 artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Professor Legendre är medlem i ett flertal vetenskapliga sällskap, däribland American Society of Transplantation, European Society for Organ Transplantation och Transplantation Society. Han är dessutom redaktör vid både American Journal of Transplantation och vid tidskriften Transplantation.

Gunnar Tufveson är professor i transplantationskirurgi vid Uppsala universitet och överläkare vid kirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Professor Tufveson har mer än 30 års erfarenhet av alla aspekter kring njur- och pankreastransplantation. Han har primärt ägnat sin forskning åt att klarlägga immunbiologiska och patofysiologiska mekanismer vid transplantation vilket har resulterat i mer än 300 vetenskapliga artiklar och kapitel i medicinsk facklitteratur. Professor Tufveson har fungerat som ansvarig prövare i ett flertal kliniska studier initierade av internationell läkemedelsindustri samt av National Institutes of Health i USA.

”Vi känner oss djupt hedrade att dela vår vision för IdeS med dessa mycket erkända experter inom transplantation. Ett så starkt medicinskt vetenskapligt råd ger oss ovärderligt stöd i våra kliniska studier med IdeS och våra strävanden att möjliggöra transplantation för sensitiserade patienter” kommenterar Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ.)

Filer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ)

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i detta press­meddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2014 kl. 08:00.