peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals fas II-studie med IdeS har påbörjats

9 jul 2014, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical meddelar att den första patienten har doserats med läkemedelskandidaten IdeS. Studien genomförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och syftar till att studera IdeS säkerhet och effekt på anti-HLA antikroppar hos sensitiserade patienter.

Läkemedelskandidaten IdeS utvecklas för snabb och effektiv inaktivering av IgG-antikroppar hos sensitiserade njurtransplantationspatienter. Målsättningen är att möjliggöra njurtransplantation för tusentals njursjuka patienter inom loppet av minuter efter en intravenös IdeS-injektion. 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil.

Fas II-studien
Avsikten med den påbörjade fas II-studien är att studera IdeS säkerhet och effekt på antikroppar riktade mot ytproteinet HLA i sensitiserade njurpatienter. Under tredje kvartalet 2014 avser Hansa Medical att inleda ytterligare en fas II-studie där IdeS effekt och säkerhet kommer att studeras vid transplantation av sensitiserade njurpatienter. Totalt kommer de båda studierna att omfatta cirka 15 patienter och beräknas pågå under cirka 12 månader.

Sensitiserade patienter och HLA
Patientgruppen består av personer immuniserade mot HLA (Human Leukocyte Antigen), ett protein som finns på ytan av kroppens alla celler. Antikropparna mot HLA utgör ett direkt hinder för transplantation av sensitiserade patienter genom den väsentligt förhöjda avstötningsrisken. De flesta njursjuka sensitiserade patienter hänvisas därför till behandling i dialys på obestämd tid, något som är förenat med ökad risk för infektioner, hjärt-/kärl-sjukdomar samt en väsentligt förkortad livslängd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i detta press­meddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2014 kl. 08:00.