peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals läkemedelskandidat IdeS möjliggjorde framgångsrik njurtransplantation

18 aug 2014, 08:00
Regulatorisk information
En framgångsrik njurtransplantation av en sensitiserad patient har genomförts vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med hjälp av läkemedelskandidaten IdeS. Patienten ingår i Hansa Medicals pågående fas II-studie där syftet är att studera IdeS förmåga att inaktivera anti-HLA antikroppar hos sensitiserade patienter.

Idag har sensitiserade patienter liten möjlighet att bli transplanterade då anti-HLA antikroppar mot en potentiell donator utgör ett direkt hinder för transplantation. Den nu transplanterade patienten blev efter IdeS behandling aktuell för transplantation med en njure från en avliden donator. Då donatorn matchades mot den aktuella patienten visade resultaten att IdeS hade inaktiverat patientens donatorspecifika anti-HLA antikroppar fullständigt. Patienten kunde därför framgångsrikt transplanteras och den transplanterade njuren fungerar idag utmärkt.

”Vi har nu för första gången visat att IdeS kan möjliggöra transplantation av patienter där anti-HLA antikroppar utgör ett direkt hinder för transplantation. Jag är mycket glad över att vi genom behandling med IdeS har kunnat hjälpa denna patient till en framgångsrik transplantation,” säger Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ)

Runt om i världen lever tusentals patienter med anti-HLA antikroppar i hopplös väntan på en chans att bli transplanterade. Deras anti-HLA antikroppar utgör det direkta hindret för att bli transplanterade och de hänvisas därför till behandling i dialys på obestämd tid, något som är förenat med väsentligt förkortad livslängd och försämrad livskvalitet. Hansa Medicals målsättning är att alla dessa patienter skall behandlas med IdeS.

”Vi har målmedvetet fört vårt unika IdeS-koncept från upptäckt, via forskning och utveckling, fram till effektiv och säker behandling av en patient. Detta ger hopp till behövande patienter och är en mycket stor framgång för mina engagerade medarbetare här på Hansa Medical och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt för våra långsiktiga och engagerade ägare vars investeringar möjliggjort detta,” avslutar Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB (publ).

Mer om IdeS
IdeS utvecklas för snabb och effektiv inaktivering av anti-HLA antikroppar hos njurtransplantationspatienter. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Avsikten med den pågående fas II-studien är att studera IdeS säkerhet och effekt på anti-HLA antikroppar. Målsättningen är att fas II-studien skall generera ett bra underlag för att möjliggöra registreringsgrundande fas III-studier. Totalt kommer två separata fas II-studier att omfatta cirka 20 patienter och slutföras under andra kvartalet 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB

Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i detta press­meddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2014 kl. 08:00.