peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Data som visar att IdeS kan inaktivera minnes-B-celler publicerade i Journal of Immunology

10 nov 2015, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) meddelar idag att resultat som beskriver IdeS effekt på B-celler har publicerats i Journal of Immunology

Den vetenskapliga artikeln “The bacterial enzyme IdeS cleaves the IgG-type of B-cell receptor, abolishes BCR-mediated cell signaling and inhibits memory B-cell activation”, av Sofia Järnum, Robert Bockermann, Anna Runström, Lena Winstedt and Christian Kjellman, visar att IdeS inte bara inaktiverar plasma-IgG utan också klyver IgG på B-celler.

Aktivering via B-cellsreceptorn på minnesceller är avgörande för utvecklingen av antikroppsproducerande celler. De nu publicerade resultaten visar att IdeS klyver IgG-typen av B-cellsreceptorn på humana minnes-B-celler. De IdeS-behandlade cellerna är temporärt inaktiverade och förhindrade att utvecklas till antikroppsproducerande celler. Vidare visar resultaten att IdeS kan klyva B-cellsreceptorn in vivo i människa.

“Resultaten är konceptuellt mycket intressanta och vi är glada att vårt arbete har accepterats i denna välrenommerade vetenskapliga tidskrift”, kommenterade Hansa Medicals forskningschef Christian Kjellman.

Resultaten indikerar att IdeS-behandling kan ha terapeutiska fördelar inte enbart genom nedbrytningen av plasma-IgG utan att den kan kanske även förskjuta eller förhindra aktiveringen av minnesceller. För närvarande utvecklas IdeS för att inaktivera donator-specifika antikroppar hos högsensitiserade patienter som ska njurtransplanteras. Vid transplantation kan en temporär inaktivering av minnes-B-celler och därmed produktionen av IgG hjälpa organet till anpassning i sin nya miljö. Dessutom indikerar själva konceptet terapeutiska möjligheter inte bara inom transplantation utan också i andra situationer där man vill förskjuta eller förhindra en aktivering av minnes-B-celler.

(Artikeln i sin helhet finns att läsa hos Journal of Immunology på http://m.jimmunol.org/content/early/2015/11/07/jimmunol.1501929)

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2015 kl. 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver immunoglobulin G (IgG) antikroppar. IdeS är en unik molekyl med en helt ny behandlings­mekanism som syftar till att inaktivera IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II-studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA-antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på First North Premier i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.