peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Första patienten i IdeS fas II-studie transplanterad

15 jun 2015, 08:30
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) meddelar att den första patienten som behandlats med IdeS i en nystartad fas II-studie har blivit transplanterad från en avliden donator. 

Studien, som kan inkludera upp till 10 patienter och genomförs vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, ska utvärdera säkerhet, tolererbarhet och effekt av IdeS vid njurtransplantation av sensitiserade patienter. Den aktuella patienten behandlades och transplanterades i Uppsala.

Målsättningen med studien är även att identifiera den dos som inom 24 timmar ger nivåer av anti-HLA antikroppar acceptabla för transplantation hos majoriteten av patienterna. De första resultaten från studien förväntas vara tillgängliga kring halvårsskiftet 2016. 

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver immunoglobulin G (IgG) antikroppar. IdeS är en unik molekyl med en helt ny behandlings­mekanism som syftar till att inaktivera IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II-studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Preliminära data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter som står på väntelistan för njurtransplantation. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA-antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2015 kl. 08:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD och CFO
Mobiltelefon: +46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com

Christian Kjellman, Ph.D

Chief Scientific Officer
Mobiltelefon: +46 705 717417
E-post: 
christian.kjellman@hansamedical.com

www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.