peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Göran Arvidson utnämnd till VD för Hansa Medical

30 apr 2015, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medicals finansdirektör och t f VD Göran Arvidson har blivit utnämnd till VD för bolaget, gällande från den 30 april 2015.

Göran Arvidson tillträdde tjänsten som finansdirektör i Hansa Medical den 27 januari 2015. Den 2 mars utsågs han till tillförordnad VD för bolaget.

”Göran Arvidson har omfattande erfarenhet från life science-sektorn, vilket kommer att vara av stort värde för bolaget framöver. Som en av grundarna av Biovitrum medverkade han till exempel till att bygga ett av de senaste årens mest framgångsrika svenska läkemedelsbolag”, kommenterade Hansa Medicals styrelseordförande Birgit Stattin Norinder.

Bland Görans tidigare positioner märks till exempel vice VD och finansdirektör på Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), samt medgrundare av Biovitrum, där han även var finansdirektör. Han hade dessförinnan haft flera ledande befattningar inom affärsutveckling och finans på Pharmacia AB och Procordia AB. Han har en MBA från Handelshögskolan, Stockholm. Göran Arvidson äger 3 000 aktier i Hansa Medical.

Han efterträder Fredrik Lindgren, som lämnar bolaget av personliga skäl.

“Jag vill ta tillfället i akt och tacka Fredrik Lindgren för allt hårt arbete han lade ned under en mycket intensiv period för bolaget. Han var bland annat tongivande i processen när vi lyckades säkerställa vår finansiella ställning, i syfte att utveckla våra viktiga kliniska projekt”, sade Birgit Stattin Norinder.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015 kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Birgit Stattin Norinder, Styrelseordförande
Mobiltelefon: 0706-62 61 80
E-mail: birgitsn@telia.com

Hansa Medical AB
Göran Arvidson, CFO och tf VD
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.