peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Handel i Hansa Medicals aktie inledd på Nasdaq Stockholms huvudlista

2 nov 2015, 10:00
Regulatorisk information
Måndagen den 2 november 2015 inleddes handel i Hansa Medicals aktie (STO: HMED) på Nasdaq Stockholms huvudlista.

”Vi är glada att få välkomna Hansa Medical till Nasdaq Stockholms huvudlista. Hansa Medical ingår i vårt växande läkemedelssegment, och vi ser fram mot att ge bolaget den ökade synlighet för investerare som en notering på huvudlistan innebär”, säger Adam Kostyál, Stockholmsbörsens noteringschef.

"Under 2015 har vi gjort väsentliga framsteg i våra prioriterade kliniska projekt. Vårt mål är att bygga ett hållbart biopharmabolag med läkemedel som väsentligt förbättrar hälsotillståndet för patienter. Vi lägger nu grunden för framtida tillväxt. Uppgraderingen till Nasdaq Stockholms huvudlista har potential att göra Hansa Medical ännu mera attraktivt för befintliga och nya investerare", säger Göran Arvidson, VD för Hansa Medical AB.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2015 kl. 10:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (STO:HMED) är listad för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.