peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hans Schikan vald till ny styrelseledamot i Hansa Medical AB (publ)

3 jun 2015, 08:48
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) avhöll den 2 juni 2015 sin årsstämma. Vid stämman valdes Hans Schikan till ny styrelseledamot i bolaget.

Hans GCP Schikan, född 1958. Apotekare, Utrecht Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Prosensa, Holland, samt i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) och Top Team Dutch Top Sector Life Sciences & Health. Ledamot i Biotechnology Industry Organization’s Emerging Companies Section Governing Board. Ledamot i Advisory Board BioScience Park Leiden.
Tidigare uppdrag: Verkställande direktör i Prosensa, Holland. Ordförande i Dutch Association of the Innovative Pharmaceutical Industry, Nefarma. Flertalet ledande befattningar inom dåvarande Organon och Genzyme. Styrelseledamot i Top Institute Pharma.

Informationen i detta press­meddelande är sådan information som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2015 kl. 08.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD och CFO
Mobiltelefon: 46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.