peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medical - Finansiell kalender 2015

15 jan 2015, 08:00
Regulatorisk information

Hansa Medical övergår till kvartalsvis finansiell rapportering. Finansiell rapportering under 2015 är planerad att ske enligt följande:

Bokslutskommuniké 2014,13 februari, 2015
Årsredovisning 2014, 2 mars, 2015
Delårsrapport januari – mars 2015, 16 april, 2015
Årsstämma 2015, 16 april, 2015
Delårsrapport januari – juni 2015, 25 augusti, 2015
Delårsrapport januari – september, 28 oktober, 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: 46 (0)705 61 61 77
E-post: fredrik.lindgren@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.