peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals CFO utnämns till tillförordnad VD

2 mar 2015, 08:00
Regulatorisk information
Press­release 2 mars, 2015

Hansa Medicals CFO Göran Arvidson har blivit utnämnd till tf VD under Fredrik Lindgrens tjänstledighet. Fredrik Lindgren har av styrelsen beviljats tjänstledighet av medicinska skäl. 

På läkares rekommendation har Fredrik Lindgren, VD för Hansa Medical AB, ansökt om tjänstledighet för att kunna koncentrera sig på att återhämta sig. Bolagets styrelse har godkänt tjänstledigheten och utsett Göran Arvidson, för närvarande CFO, till tf VD.

Göran Arvidson är sedan 27 Januari 2015 Hansa Medicals CFO. Göran Arvidson har omfattande erfarenhet från life science-sektorn. Han har tidigare varit vice VD och CFO för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), medgrundare av Biovitrum och haft ledande befattningar inom Procordia AB och Pharmacia AB.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, CFO och tf VD
Mobiltelefon: +46 706 333042
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com

www.hansamedical.com

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2015 kl. 08.00.

Filer