peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals licenstagare Axis-Shield Diagnostic Limited ingår avtal med Hangzhou Joinstar Biomedical Technology Co Ltd

18 feb 2015, 13:00
Regulatorisk information
Hansa Medicals licenstagare Axis-Shield Diagnostics Limited har ingått en underlicens med det kinesiska diagnostikbolaget Hangzhou Joinstar Biomedical Technology Co Ltd för kommersialisering av HBP-analys i Kina. Hansa Medical har rätt till royalties från licensavgifter betalda till Axis-Shield Diagnostics Limited and royalties från Axis-Shield Diagnostics Limited försäljning.

HBP-analys är en marknadslanserad analysmetod för att prediktera (förutse) svår sepsis vid akutkliniker. I december 2012 lanserade Hansa Medicals samarbetspartner Axis-Shield Diagnostics Limited en CE-märkt version av analysmetoden. Licensavtalet med Axis-Shield Diagnostics Limited ger Hansa Medical rätt till royalties från licensavgifter betalda till Axis-Shield Diagnostics Limited och royalties från Axis-Shield Diagnostics Limited försäljning av HBP-analys. Axis-Shield Diagnostics Limited betraktar Kina som en betydande potentiell marknad för HBP-analys och arbetar med Hangzhou Joinstar Biomedical Technology Co Ltd för att bekräfta prestanda för HBP-analys i en omfattande multicenterstudie. Antalet insjuknanden i sepsis i Kina uppskattas till 20-30 miljoner fall per år.

Hangzhou Joinstar Biomedical Technology Co. Ltd. är ett teknologiskt diagnostikbolag vilket utvecklar, tillverkar och distribuerar in vitro diagnostik (IVD) produkter för kinesiska sjukhus och laboratorier. 2014 omsatte Hangzhou Joinstar Biomedical Technology cirka USD 70 miljoner.

”Det är glädjande att vårt samarbete med Axis-Shield Diagnostics Limited, och deras ansträngningar inom såväl produktutveckling som distribution och underlicensiering av HBP-analys, börjar bära frukt”, säger Emanuel Björne, Affärsutvecklingschef, Hansa Medical AB.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015 kl. 13:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Fredrik Lindgren, VD
Mobil: 46 (0)705 61 61 77
E-post: fredrik.lindgren@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på NASDAQ First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser. Större aktieägare är Farstorps Gård AB och Nexttobe AB.