peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals valberedning utsedd

27 okt 2015, 08:30
Regulatorisk information
Hansa Medical AB:s valberedning inför årsstämman 2016 kommer att bestå av Anders Blom som representant för Nexttobe AB, Fredrik Bogren som representant för Farstorps Gård AB och Astrid Samuelsson som representant för Handelsbanken Fonder. Därutöver ingår styrelsens ordförande Birgit Stattin Norinder som sammankallande. Vidare offentliggör bolaget finansiell kalender för 2016.

Anders Blom har utsetts till ordförande för valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2016 föreslå stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta antingen via e-post under adress info@hansamedical.com eller via brev under adress Hansa Medical, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Finansiell rapportering under 2016 är planerad att ske enligt följande:
Bokslutskommuniké 2015                          18 februari 2016
Årsredovisning 2015                                   31 mars 2016
Delårsrapport januari – mars 2016             27 april 2016
Årsstämma 2016                                         27 april 2016
Delårsrapport januari – juni 2016                21 juli 2016
Delårsrapport januari – september 2016    10 november 2016

Informationen i detta press­meddelande lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 kl. 08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com


Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på First North Premier i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.