peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Välbesökt på Hansa Medicals kapitalmarknadsdag

13 nov 2015, 17:00
Regulatorisk information
Biopharmabolaget Hansa Medical AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HMED), höll idag, den 13 november 2015, kapitalmarknadsdag i Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler i Stockholm.

Hansa Medicals VD Göran Arvidson hälsade alla välkomna till bolagets första kapitalmarknadsdag. På podiet stod även några av världens främsta transplantationsexperter.

Professor Lars Björck vid Lunds universitet berättade om upptäckten av och den inledande forskningen kring Hansas ledande kliniska projekt IdeS, för närvarande i fas II-studier för behandling av sensitiserade njurtransplantationspatienter.

Hansas CSO, Dr Christian Kjellman, gav en vetenskaplig översikt av IdeS och dess möjliga indikationsområden, inklusive transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar, medan Emanuel Björne, Corporate Development Director, talade om IdeS potentiella patientpopulation.

De välrenommerade transplantationsexperterna Professor Stanley Jordan, vid Cedar-Sinai Medical Center i Los Angeles, Professor Robert A Montgomery vid Johns Hopkins i Baltimore, och Professor Gunnar Tufveson vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala, beskrev svårigheterna med att transplantera sensitiserade patienter, hur antikropparna påverkar patientens transplantationsmöjligheter samt deras egna erfarenheter fån användning av desensitisering med plasmaferes och IVIg I combination med anti-CD20 behandling.

Vidare berättade Gunnar Tufveson att totalt fem patienter i den pågående fas II-studien nu har blivit transplanterade.

Dr Tufveson och Dr. Jordan beskrev hur de har arbetat aktivt med IdeS i samband med njurtransplantationer och kliniska fas II-studier, samt hur IdeS har potential att förbättra livskvaliteten för sensitiserade patienter som i dag står på dialys. Dr Jordan redogjorde också för data från en patient med 100% PRA-nivå som behandlats med IdeS och framgångsrikt transplanterades vid Cedars-Sinai Medical Center tidigare i år.

Dr. Montgomery beskrev befintliga metoder för desensitiseringen och underströk att patienter som transplanteras med befintliga metoder alltid har transplanterats i närvaro av antikroppar. IdeS har däremot visats vara väldigt effektivt för sänkning av förekomsten av antikroppar till försumbara nivåer för patienter med höga antikroppsnivåer.

Lena Winstedt och Steven Glazer - CRD respektive CMO vid Hansa Medical - berättade i mer detalj om bolagets pågående och planerade kliniska studier med IdeS inom transplantation och autoimmuna sjukdomar.

Emanuel Björne informerade om diagnostikmetoden HBP-assay samt samarbetet med Axis-Shield Diagnostics. Axis-Shield har som målsättning att lansera en klinisk kemi version av HBP-assay under första halvåret 2016.

”Hansa Medical har under det senaste året passerat en rad viktiga milstolpar, både vetenskapligt, finansiellt och organisationsmässigt. Vi såg det här som en utmärkt tillfälle att ge en djupare bild av var bolaget befinner och vart vi är på väg. Vi ser dessa tillfällen att kommunicera med aktieägare och marknad som mycket värdefulla och kommer att planera in liknande genomgångar löpande framöver”, avslutade Göran Arvidson.

De videofilmade presentationerna från kapitalmarknadsdagen kommer att läggas ut på www.hansamedical.com inom kort.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 kl. 17.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlings­mekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II-studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA-antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Om Hansa Medical AB

Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (ticker: HMED) är listad för handel på Nasdaq Stockholm.