peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Farstorps Gård AB har genomfört en försäljning av aktier i Hansa Medical

8 mar 2016, 08:30
Regulatorisk information
Hansa Medical har informerats om att ett begränsat antal långsiktiga institutionella investerare har förvärvat aktier från Farstorps Gård AB

Efter försäljningen innehar Farstorps Gård AB cirka 1 miljon aktier i bolaget motsvarande cirka 3 procent av antalet utestående aktier i Hansa Medical AB. Farstorps Gård AB har meddelat bolaget att Farstorps Gård kommer att vara en fortsatt långsiktig ägare i Hansa Medical samt har förbundit sig att inte sälja ytterligare aktier under en 12-månadersperiod (s.k. lock-up).

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2016 kl. 08:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.