peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Genovis AB ingår förliknings- och licensavtal med Promega Corporation i patenttvist

30 jun 2016, 08:45
Regulatorisk information
Genovis AB, i vilket Hansa Medical innehar ett strategiskt ägande om tio procent av aktierna, har ingått ett förliknings- och licensavtal med Promega Corporation i en patenttvist. Detaljerna i avtalet har inte tillkännagivits.

I november 2014 lämnade Genovis in en anmälan om patentintrång mot Promega i USA gällande en av Promegas produkter som berör Genovis produkt FabRICATOR, en produkt som ursprungligen utvecklades utifrån teknik som licensieras av Hansa Medical. Genovis och Promega har nu nått ett förlikningsavtal, som inkluderar ett licensavtal mellan de två parterna.

Licensavtalet tillåter båda parter att fortsätta bedriva internationell försäljning av IdeS och IdeZ baserade produkter såsom FabRICATOR för icke-kliniska tillämpningar, exempelvis analys av antikroppar och produktionen av IgG-fragment.

Inget av de båda avtalen innebär några ekonomiska eller kommersiella konsekvenser för Hansa Medicals verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Genovis AB och FabRICATOR
Genovis AB utvecklar och säljer unika enzymer i innovativa format vilka underlättar kvalitetskontroll och utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. Genovis produkt FabRICATOR utvecklades ursprungligen utifrån Hansa Medicals enzym IdeS för laboratorietekniska applikationer. Hansa Medical kontrollerar alla juridiska rättigheter till terapeutiska tillämpningar av enzymet. Hansa Medical innehar en strategisk investering i Genovis om 5 712 161 aktier motsvarande tio procent av bolaget. Genovis AB är noterat på NASDAQ OMX First North och handlas under kortnamnet GENO.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.