peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Pågående amerikansk studie visar att IdeS möjliggör transplantation för högsensitiserade patienter

17 maj 2016, 08:30
Regulatorisk information
En första utvärdering av den pågående amerikanska studien med IdeS vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles visar att IdeS eliminerar donatorspecifika antikroppar fullständigt och möjliggjorde njurtransplantation i samtliga fyra sensitiserade patienter vilka inkluderats fram till januari 2016. Idag har totalt 10 patienter behandlats. Resultat från studien kommer att presenteras av Professor Stanley Jordan vid 2016 American Transplant Congress i Boston, den 14 juni kl. 18:00 EST.

Den pågående fas II-studien på Cedars-Sinai Medical Center är en prövarinitierad studie med IdeS för att möjliggöra njurtransplantation i högsensitiserade njurtransplantationspatienter. Upp till 20 patienter kommer att rekryteras till studien. Hittills har 10 patienter behandlats med IdeS och därefter transplanterats.

Slutsatsen från utvärderingen är att IdeS eliminerar donatorspecifika antikroppar fullständigt i högsensitiserade patienter och möjliggör framgångsrik njurtransplantation för HLA-inkompatibla patienter. IdeS tolereras väl utan infusionsrelaterade biverkningar. Inga allvarliga infektioner har hittills rapporterats. IdeS har potential att möjliggöra snabb, effektiv och varaktig eliminering av donatorspecifika antikroppar och därmed möjliggöra transplantation för högsensitiserade patienter där dagens behandlings­metoder är otillräckliga.

Professor Stanley Jordan kommer att presentera data från denna studie vid American Transplant Congress i Boston. En sammanfattning (Abstract) av utvärderingen av de fyra första patienterna har publicerats på kongressens webbplats:

http://www.atcmeetingabstracts.com/abstract/initial-experience-with-the-bacterial-enzyme-ides-igg-endopeptidase-for-desensitization-of-highly-hla-sensitized-hs-patients/

Informationen i detta press­meddelande är sådant som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2016 kl. 08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om IdeS
IdeS, en unik molekyl med helt ny behandlings­mekanism, är ett enzym som specifikt klyver IgG antikroppar. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 genomfördes en klinisk fas II-studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter. Data från studien visar att IdeS effektivt reducerar nivån anti-HLA antikroppar i högsensitiserade patienter till nivåer som är acceptabla för transplantation. IdeS effekt och säkerhet vid transplantation undersöks för närvarande i två kliniska fas II studier i sensitiserade patienter i Sverige och USA. IdeS har även behandlings­potential inom en rad olika ovanliga autoimmuna sjukdomar. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.