peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

27 apr 2017, 08:00
Regulatorisk information
Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 21 november 2016 har Hansa Medical ABs (publ) styrelse beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 401.000 C-aktier.

Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2016, som antogs av extra bolagsstämman den 21 november 2016.

Carnegie Investment Bank AB (publ) kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 1 krona per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av Hansa Medical för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i LTIP 2016.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av prestationsaktier i enlighet med LTIP 2016 samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2016. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera. Hansa Medical har inte några utestående C-aktier sedan tidigare.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl.08:00 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: +46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling av transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt ett brett spektrum av akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.