peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Medical AB (publ)

29 dec 2017, 08:00
Regulatorisk information
Som tidigare offentliggjorts har bolagsstämman i Hansa Medical AB (publ) den 22 december 2017 beslutat om en nyemission av 2.752.526 stamaktier. Aktiekapitalet samt antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har därmed ökat under december månad 2017.

Per 29 december 2017 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Medical till 38.208.386, varav 37.807.386 är av aktieslaget stam och 401.000 av aktieslaget C. Antalet röster i Hansa Medical per 29 december 2017 uppgår till 37.847.486 och aktiekapitalet uppgår till 38.208.386 kronor.

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Medical AB
 (publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets  läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.