peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Presentation av resultat från den amerikanska studien med IdeS vid American Transplant Congress

29 mar 2017, 15:14
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (Nasdaq Stockholm: HMED), ett biopharmabolag med fokus på utveckling av innovativa immunmodulerande enzymer, meddelade idag att preliminära resultat från den pågående prövarinitierade kliniska studien vid Cedars-Sinai Medical Center i USA, kommer att presenteras vid 2017 American Transplant Congress (ATC) i Chicago, USA den 30 april. De preliminära resultaten från studien, visar att behandling med IdeS helt eliminerar donatorspecifika antikroppar (DSA) och möjliggör transplantation av HLA inkompatibla patienter. Ett referat (abstract) med data och preliminära slutsatser finns tillgängligt via ATC-kongressens webbplats http://atcmeeting.org

I referatet med titeln “Experience with The Bacterial Enzyme IdeS (IgG Endopeptidase) for Desensitization of Highly-HLA Sensitized (HS) Kidney Allograft Recipients“ dras slutsatsen att: 1. Donatorspecifika antikroppar elimineras fullständigt av IdeS i HLA inkompatibla patienter. 2. IdeS tolereras i allmänhet väl med acceptabla biverkningar och 3. IdeS kan innebära en snabbare och mer bestående metod för att desensitisera HLA-sensitiserade patienter och därmed möjliggöra fördelarna med livräddande transplantation för dessa patienter.

IdeS, IgG degrading enzyme of Streptococcus pyogenes, är ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar snabbt och effektivt. Hansa Medical utvecklar IdeS som en unik och innovativ behandling för att möjliggöra njurtransplantation för sensitiserade patienter.

I den amerikanska studien behandlades 15 högsensitiserade patienter med genomsnittligt cPRA på 95% med IdeS 4-6 timmar före inkompatibel njurtransplantation. IdeS behandlingen resulterade i total eliminering av IgG och HLA-antikroppar. Fjorton av 15 patienter transplanterades framgångsrikt utan märkbara biverkningar. Antikroppsmedierad avstötning förekom hos fyra patienter och alla fyra svarade på anti-avstötningsbehandling. Ett transplantat förlorades till följd av antikroppar av IgM- och IgA-isotyp som inte var riktade mot HLA. Jämförelse av nivåerna av donatorspecifika antikroppar före IdeS behandling och en månad efter IdeS behandling i visar på betydande minskning för samtiliga patienter.

Referatet stödjer bolagets övertygelse att IdeS kan bli den första behandlingen som gör det möjligt att transplantera högsensitiserade patienter. Cirka 30 procent av njursjuka patienter som väntar på njurtransplantation är HLA-sensitiserade. HLA-sensitisering utgör ett betydande hinder för transplantation.

Titeln, tidpunkt och plats för   presentationen vid ATC-kongressen: Abstract: #166
Författare: S Jordan, MD1, J Choi,   PharmD1, C Kjellman, PhD2, L Winstedt, PhD2, X Zhang, PhD4, S Louie, MPh1, A   Kang, BS1, M Haas, MD, PhD3 and A Vo, PharmD1. 1Comprehensive Transplant   Center, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, United States; 2Hansa   Medical, Lund, Sweden; 3Dept of Pathology, Cedars-Sinai Medical Center, Los   Angeles, CA, United States and 4HLA, Cedars-Sinai Medical Center, Los   Angeles, CA, United States.

Titel: Experience with The Bacterial Enzyme IdeS (IgG Endopeptidase) for   Desensitization of Highly HLA Sensitized (HS) Kidney Allograft Recipients

Datum: 30 April 2017

Plats:
Room E354B

Tid:
4.30-6 pm

Session:
Concurrent Session: Novel Immunosupress­ion – DSA Monitoring

Session Type:
Oral presentations

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 10:15 CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Medical AB
 (publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Göran Arvidson, VD, Hansa Medical AB (publ)
Mobiltelefon: 0706-33 30 42

E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.